Scholing, Coaching en Trainingen

In schooljaar 2017-2018 hebben wij o.a. uit mogen voeren:
Scholingen talentontwikkeling
Scholingen gepersonaliseerd leren
Uitvoeren van Klassenconsultaties
Scholing Techniek, Talent & Energie (TT&E) in samenwerking met de Hanzehogeschool. https://www.techniektalentenergie.nl
Ontwikkelen website en lessenserie en geven  van scholing over Aardbevingen. In opdracht van de Veiligheidsregio Groningen en in samenwerking met de Hanzehogeschool. https://aardbevingenwijzer.nl

lessenserie Drenthe Duurzaam voor basisschoolleerlingen. In opdracht van de provincie Drenthe en in samenwerking met de Hanzehogeschool
Scholingen rond Programmeren in de klas. In samenwerking met de Hanzehogeschool.
Online coaching Talentenkracht. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen
Inspiratiedagen voor diverse schoolbesturen
In samenwerking met het schoolbestuur Primenius vormgeven en uitvoeren van de scholing in de Academie.
Projectleiderschap Drenthe Bètapunt Noord, organiseren Onderwijs-cafés, diverse scholingen op het gebied van Wetenschap enTechniek.

Nieuwe opdrachten 2019-2020
 

Vormgeven en in de praktijk gebruiken van portfolio
Begeleiding Portfolio
Nulmeting
School-Ambitieplan
Visie ontwikkeling
Invoeringstraject Toptechneuten
Leren Programmeren
Trainingen Techniek, talent en energie
Workshops Aardbevingen
Vormgeven aan Atelieronderwijs
Vormgeven aan Unit-onderwijs
Scholing en training Bewegend Leren
In het kader van werkdrukvermindering leveren wij ervaren en inspirerende leerkrachten die een dagdeel per week op scholen worden ingezet.
In het kader van werkdrukvermindering leveren wij aan een bestuur ervaren en inspirerende leerkrachten die een dagdeel de groepen overnemen en een eigen programma uitvoeren( o.a.wetenschap& techniek en talentontwikkeling)

Opdrachten 2018-2019
 
Vormgeven en in de praktijk gebruiken van een portfolio
Voeren van effectieve kindgesprekken
Scholing thematisch werken
Visieontwikkeling en implementatie visie
Ondersteuning invoering Toptechneuten 
visieontwikkeling implementatie traject Gynzy 
Visieontwikkeling implementatie traject  IPad
Klassenconsultaties effectief handelen 
Training hoogbegaafdheid
Gepersonaliseerd leren
Workshops Talentontwikkeling
Scholing professionele schoolcultuur

Workshops verzorgen i.k.v. taakverlichting leerkrachten
Leveren van een docent science aan de Hanzehogeschool
Monitoring pedagogisch klimaat
workshops aardbevingen
Invoering Atelieronderwijs.