Ons bedrijf

Klassewijzer wil inspireren, motiveren en realiseren.

Klassewijzer is in 2005 ontstaan als onderwijsinitiatief, vormgegeven door mensen uit het onderwijs. De basis voor het bedrijf was, en is nog steeds, dat schoolbegeleiding het meest effectief en doelkrachtig is als dit gedaan wordt door mensen uit de praktijk. Hierbij was de focus de eerste jaren voornamelijk op de begeleiding en ondersteuning van schoolteams. Het is daarbij de drive om van onderaf te werken aan kwaliteit. Sinds 2010 heeft het bedrijf zich uitgebreid en is nu ook actief als interim-bureau waarbij wij interim-directeuren en interim-internbegeleiders aan besturen leveren.

Wij zijn een onderwijsbureau voor onderwijsverbetering en innovatie. Als flexibele netwerkorganisatie hebben wij met een klein, vast en hecht team de afgelopen jaren een groot en breed netwerk opgebouwd. Ons werkgebied is voornamelijk het Noorden van het land.

 Doel

De 21ste eeuw brengt een dynamische en veranderlijke samenleving voort. Klassewijzer ziet en erkent dat dit nieuwe kennis en vaardigheden vereist van mensen om als individu actief mee te kunnen in onze maatschappij. Om dit te kunnen bereiken geloven wij dat het essentieel is om onderwijs eigentijds vorm te geven. Klassewijzer staat dan ook voor het mogelijk maken van competentie- en talentontwikkeling binnen het onderwijs. Door leerlingen te laten verwonderen en verkennen krijgen zij de ruimte om op een natuurlijke manier vaardigheden en talenten te ontdekken, analyseren en interpreteren. Het is deze ruimte creëren wat het onderwijs, in onze ogen, zo mooi maakt. Om dit te kunnen bereiken is verbinding en samenwerking tussen scholen, begeleiders, opleiders en omgeving van belang.

 Ons team

Klassewijzer bestaat uit een team van professionals die met passie werken in het onderwijs, zowel onze vaste medewerkers als de groep zelfstandig ondernemers (zzp’ers) waar wij over beschikken. Stuk voor stuk zijn dit mensen die in de praktijk hebben ervaren wat er allemaal mogelijk is om gewenste kwaliteit in de organisatie te realiseren. Deze ervaringen willen zij graag delen en doorgeven aan anderen in het veld. De afgelopen jaren is gebleken dat de inzet van praktijkmensen werkt. Mede door deze zienswijze hebben wij mensen kunnen inspireren, opdrachten kunnen laten uitvoeren en aan ons kunnen binden.

 Samenwerkingspartners

Met als doel het onderwijs eigentijds in te richten, is het een voorwaarde als bedrijf samen te werken met de pedagogische academies voor het basisonderwijs (pabo’s). Zij moeten aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen en een veranderende wereld en aankomende onderwijzers leren de juiste behoeften van leerlingen en scholen in te vullen.

De afgelopen jaren hebben wij gezien en ervaren dat leerkrachten, scholen en besturen in beweging komen. Zij zijn geïnspireerd en gemotiveerd om onderwijsactiviteiten anders te organiseren en oog te hebben voor de vraagstukken van onze huidige samenleving. Waarbij ICT, wetenschap en techniek onder anderen een belangrijke rol spelen. Daarnaast is er een focus ontstaan op de leer- en ontwikkelbehoeften van de leerling. Dit zijn ook de gebieden waar Klassewijzer zich sterk voor maakt.

Veranderen kan en veranderen geeft inspiratie. Laten wij er samen voor zorgen dat het onderwijs in het Noorden voorop gaat lopen!

Namens de directie van Klassewijzer,

Bas Pieterse & Henriëtte Bakker

– Wij werken met enthousiaste en competente begeleiders uit het       onderwijsveld.

– Wij brengen oplossingen uit de praktijk en mengen uw kennis met de onze.

– Wij werken samen met hogescholen, universiteit en het bedrijfsleven.